Testo 310 II - Analyzátor spalin sada s tiskárnou

Přesnost měření, konfigurovatelné zobrazení měření, možnost paralelního měření, intuitivní ovládání, odolné pouzdro, možnost připojení k aplikaci testo Smart: náš analyzátor spalin Testo 310 II nabízí vše, co topenáři a technici potřebují pro praktickou práci na vytápěcích systémech.

Cena s DPH 25 826 Kč
Cena bez DPH 21 344 Kč
Běžná cena 27 672 Kč
Ušetříte 6%
Skladem 1 ks

Doprava zdarma při nákupu nad 2500 Kč

-+
Kategorie: Analyzátory spalin
Kód: 0563 3105
Záruka: 2 Roky
Výrobce: Testo
Zajímavé alternativy 
Prodej skončil
22 543 Kč
21 880 Kč s DPH
Skladem 1 ks
39 982 Kč s DPH
Skladem 1 ks
51 946 Kč
48 098 Kč s DPH
Skladem 1 ks

Testo 310 II - Analyzátor spalin sada s tiskárnou

Přesnost měření, konfigurovatelné zobrazení měření, možnost paralelního měření, intuitivní ovládání, odolné pouzdro, možnost připojení k aplikaci testo Smart: náš analyzátor spalin Testo 310 II nabízí vše, co topenáři a technici potřebují pro praktickou práci na vytápěcích systémech.

Spolehlivé zkoušky vytápěcích systémů s analyzátorem spalin Testo 310 II pro začátečníky

Kompaktní analyzátor spalin nabízí kromě jednoduchého uživatelského rozhraní také menu se čtyřmi integrovanými nabídkami měření spalin, tahu, CO v okolí a tlaku. Všechny naměřené výsledky jsou na grafickém displeji s vysokým rozlišením přehledně zobrazené a lze je i konfigurovat.

V případě potřeby máte při měření volné ruce - analyzátor spalin Testo 310 II můžete totiž pomocí magnetů na zadní straně přístroje připevnit na kovové povrchy, např. k hořáku. To však není jediná praktická funkce: aplikace testo Smart umožňuje ovládání a konfiguraci přístroje přes funkci dálkového ovládání.

Chytře navržené odolné provedení pro drsné a znečištěné prostředí, rychlé nulování senzoru za 30 sekund, snadno vyměnitelný filtr sondy a rychle vyprázdnitelná kondenzační nádržka dělají z analyzátoru spalin optimální nástroj pro techniky zařízení.

V případě potřeby je možné naměřené výsledky přenést přes Bluetooth® do rychlotiskárny Testo a přímo na místě je vytisknout nebo je můžete odeslat e-mailem.

Topenáři a technici, kteří uvádějí teplovodní a bytové vytápěcí systémy do provozu a provádějí jejich údržbu, potřebují spolehlivý a odolný měřicí přístroj, se kterým mohou snadno provádět svá měření, jako např. analýzy spalin. Nový přístroj Testo 310 II poskytuje individuální podporu pro každodenní měření a usnadňuje každodenní práci.

 • Současné, individuální měření a zobrazení všech relevantních měřených parametrů (O2, CO, CO2, teplota spalin a okolního prostředí, prostředí CO, tah a tlak). Zobrazení konfigurovatelné prostřednictvím aplikace testo Smart App
 • Současná doplňková měření prostřednictvím aplikace testo Smart App (např. tlak plynu, průtok a teploty).
 • Snadné a intuitivní ovládání menu
 • Digitální dokumentace, přenos dat a správa zákaznických dat prostřednictvím aplikace testo Smart App

Aplikace

Měření komínového tahu v kouřovodu

Měření komínového tahu je vlastně měření tlakového rozdílu. Tento tlakový rozdíl se vytváří mezi dvěma oddělenými místy s různou teplotou. To vyvolá proudění, aby se tlak vyrovnal. U spalovacích zařízení se tomuto rozdílu tlaků říká komínový tah. Ten se měří mezi spalinami a okolním vzduchem přes kontrolní otvor v jádře spalin.

 • Aby spaliny bezpečně odcházely do komína, musí tlakový rozdíl (komínový tah) u kotlů, které pracují s podtlakem, existovat.
 • Když je tah dlouhodobě moc vysoký, stoupá průměrná teplota výfukových plynů, a tím i komínová ztráta. Snižuje se účinnost.
 • Když je tah dlouhodobě nízký, chybí při spalování kyslík a vznikají saze, případně oxid uhelnatý. Tím se také snižuje účinnost.

Měření CO okolí v kotelnách

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, bez barvy, zápachu a chuti. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv (TO, zemní plyn, tuhá paliva, atd.). CO přechází přes plíce do krevního oběhu, kde se přednostně váže na hemoglobin a tím brzdí transport kyslíku v krvi, což vede ke smrti udušením. Proto je nutné kolem kotlů a na frekventovaných místech (v našem případě je to místo instalace spalovacího systém pro ohřev teplé vody) provádět pravidelné monitorování expozice CO.

Měření parametrů spalin plynových hořáků (CO, O2, teplota…)

Měření emisí topného systému slouží ke stanovení emisí znečišťujících látek ve spalinách (např. oxidu uhelnatého CO) a horkými spalinami ztracené tepelné energie. V některých zemích je měření spalin předepsáno ze zákona. To má dva hlavní cíle:

 • co nejmenší zatížení atmosféry znečišťujícími látkami, a
 • co nejefektivnější využití energie

Nesmí být překročeno předepsané množství znečišťujících látek v jednotce objemu spalin a energetická ztráta.

Oficiální měření se provádí v normálním provozu (tj. v zatížení, ve kterém zařízení normálně pracuje). Pomocí lambda sondy (jedno- nebo víceotvorová sonda) se provádí měření v jádru (ve středu průřezu potrubí, ne na okraji) propojovacího potrubí mezi kotlem a komínem / kouřovodem. Naměřené hodnoty je možné v analyzátoru spalin uložit a buď vytisknout, nebo později přenést do PC.

Měření provádí technik při uvádění do provozu, případně po čtyřech týdnech kominík při pravidelné kontrole.

Měření tlaku na hořáku (tlak trysce, tlak plynu…)

Kontrola tlaku plynu na hořáku patří při údržbě domácích topných systémů mezi standardní měření. Měří se tlak při průtoku plynu a v klidu. Dynamický tlak, nazývaný také tlak na vstupu, se počítá z tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu. Pokud je dynamický tlak mimo povolené rozmezí přibližně 18 až 25 mbar nesmí se kotel nastavovat a nesmí být uveden do provozu. Pokud by byl přesto uveden do provozu, může hořák pracovat nesprávně, může docházet k zášlehům a nakonec k poruše, což má za následek vypnutí hořáku a tím i poruchu topného systému.

Rozsah dodávky

 • analyzátor spalin Testo 310 II pro měření O2, CO, hPa a °C
 • tiskárna
 • termopapír
 • výstupní protokol z výroby
 • sonda 180 mm s kuželem
 • silikonová hadice pro měření tlaku
 • 5 filtrů částic
 • kufr