Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV - Tester elektrických instalací a hromosvodů

MI 3152H EurotestXC patří do nové generace multifunkčních testerů Metrel. Dobře známé funkce jako kompletní test bezpečnosti instalací podle IEC / EN 61557 a automatizované posloupnosti AUTO SEQUENCE pro sítě TN, TT a IT...

Cena s DPH 57 560 Kč
Cena bez DPH 47 966 Kč
Běžná cena 60 588 Kč
Ušetříte 5%
Na dotaz
množství 
 
 
Kategorie: Multifunkční revizní přístroje
Kód: MI3152H
Záruka: 2 Roky
Výrobce: Metrel
 
 

Metrel MI 3152H EurotestXC 2,5 kV - Tester elektrických instalací a hromosvodů

MI 3152H EurotestXC patří do nové generace multifunkčních testerů Metrel. Dobře známé funkce jako kompletní test bezpečnosti instalací podle IEC / EN 61557 a automatizované posloupnosti AUTO SEQUENCE pro sítě TN, TT a IT jsou spravovány přes zcela nové uživatelské rozhraní založené na velkém barevném dotykovém displeji.

Funkce přístroje:

Měření izolačních odporů

Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 2500 V do hodnoty až 19,99 GΩ. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.

Diagnostika izolace

Měří a počítá polarizační index PI a dielektrický absorpční poměr DAR. 

Tyto parametry informují o stupni znečištění a vlhkosti izolace (např. u oleje v transformátoru) a o kvalitě dielektrika.

Měření spojitosti

Zkratový proud při měření spojitosti je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.

Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXC v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem asi 7 mA.

Test proudových chráničů

Lze testovat proudové chrániče typu AC, A, F, PRCD, PRCD-2p, PRCD-3p, PRCD-S, PRCD-S+, PRCD-K, EV RCD, MI RCD standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a dotykové napětí bez vybavení chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu, měření úbytku napětí ΔU%

Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.

EurotestXC má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Přístroj umožňuje měřit třívodičovou metodou nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Proud, unikající proud

Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 2500 V.

Výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení, harmonické složky

P, S, Q, PF, THDu, THDi, h0 ÷ h11

Měření osvětlení

Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Lokátor

Slouží k vyhledávání vodičů, pojistek, k určování proudových okruhů apod. Jako vysílač slouží EurotestXC, jako přijímač bezdotyková sonda R10K (Lokátor).

Sled fází 

Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči

Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Monitor napětí na svorkách

Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Grafická funkce HELP

Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC

Do paměti EurotestuXC lze ukládat výsledky měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software Metrel ES Manager v základní verzi, který je v češtině!

Další vlastnosti:

 • AUTO SEQUENCE®  - automaticky provádí výrobcem předdefinované měřicí postupy
 • Automatické testy AUTO TT, AUTO TN rcd, AUTO TN
 • EurotestXC má české menu.
 • Port RS 232 i USB pro připojení k PC; data lze přenášet i pomocí vestavěného Bluetooth modulu.
 • PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky.
 • Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
 • K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
 • Aplikace EuroLink Android (volitelné příslušenství).
 • Velmi malé rozměry a hmotnost.
 • Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.
 • Testování dobíjecích stanic pro elektromobily pomocí EVSE adapteru A1532

Rozsah dodávky:

 • MI 3152H EurotestXC 2,5 kV
 • Plug commander 1,5 m
 • měřicí vodiče pro 2,5 kV, 2 x 1,5 m
 • Měřicí kabel 3 x 1,5 m
 • Síťový adaptér + 6 ks NiMH aku, typ AA
 • Měřicí hrot, 4 ks
 • Krokosvorka, 4 ks
 • Sada pro měření zemních odporů 20 m
 • kabel USB
 • kabel RS232 - PS/2
 • Brašna
 • Řemen
 • Licence pro základní PC software Metrel ES Manager
 • Dokumentace v češtině
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal

Technické parametry:

Izolační odpor

 

 Rozsah

 0 ÷ 199,9 MΩ (Un ≤ 250 V)
 0 ÷ 999,9 MΩ (Un = 500 V, 1000 V)
 0 ÷ 19,99 GΩ (Un = 2500 V)

 Rozlišení [MΩ]  0,01   0,1   1   10
 Chyba měření  ± 5% z MH* až 20% z MH*... (dle měř. rozsahu a Un)
 Un   50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 2500 V 
 In  1 mA

 


Diagnostika izolace DAR, PI

 

 Rozsah 

 0,01 ÷ 9,99         10,0 ÷ 100,0

 Rozlišení [MΩ]  0,01   0,1 
 Chyba měření  ± 5% z MH* 

 

 

 

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

 

 Rozsah  0 ÷ 2500 V
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*
 Měřicí metoda   narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s

 


Spojitost proudem 200 mA

 

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*... (R ≤ 19,99 Ω)
 ± 5% z MH*... (R > 19,99 Ω)
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 18 V, Ik ≥ 200 mA (pro R ≤ 2 Ω)

 


Spojitost malým proudem

 

 Rozsah [Ω]  0,0 ÷ 19,9    20 ÷ 1999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 3 D)*
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 18 V, Ik ≤ 8,5 mA

 


Proudové chrániče - obecné údaje

 

 Jmenovitý proud [mA]  10; 15; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
 Typ proud. chrániče  AC, A, F, PRCD, PRCD-2p, PRCD-3p, PRCD-S, PRCD-S+, PRCD-K, EV RCD, MI RCD, standardní nebo selektivní

 


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

 

 Rozsah [V]  0,0 ÷ 19,9                     20,0 ÷ 99,9
 Chyba měření  (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D*
 Měřicí proud   < 0,5 IΔN

 


Proudové chrániče - vypínací čas

 

 Rozsah [ms]  0 ÷ max. čas (závisí na typu chrániče a násobku IΔN)
 Chyba měření  ± 1 ms pro t ≤ 40 ms, ± 3 ms pro t > 40 ms

 


Proudové chrániče - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu tΔ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

 

 Rozsah IΔ  0,2 ÷ 1,1 / 1,5 / 2,2  IΔN (závisí na typu chrániče a IΔN)
 Rozsah tΔ [ms] při IΔ  0 ÷ 300
 Rozsah Ud [V] při IΔ  0,0 ÷ 19,9   20 ÷ 99,9

 


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

 

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Jmenovité napětí / f  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V /  45 ÷ 65 Hz

 


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče

 

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Jmenovité napětí / f  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V /  45 ÷ 65 Hz

 


Skutečná impedance sítě a zkratový proud, úbytek napětí ΔU%

 

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 199 kA
 Úbytek napětí  0,0 ÷ 99,9 %
 Jmenovité napětí   93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V, 321 V ÷ 485 V /  45 ÷ 65 Hz

 


Zemní odpor (třívodičová metoda)

 

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 9999
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)*
 Aut. test odporu sond  ano

 


Zemní odpor (dva klešťové přístroje)

 

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 30,0     30,1 ÷ 39,9
 Chyba měření  ± (10% z MH + 10 D)*     ± 20% z MH*     ± 30% z MH* 

 


Rezistivita půdy

 

 Rozsah [Ωm]  0,0 Ωm ÷ 9999 kΩm
 Chyba měření  ± 5% z MH* až  ± 20% z MH* dle měř. rozsahu

 


Sled fází

 

 Zobrazený výsledek  1.2.3 nebo 3.2.1
 Jmenovité napětí [V]  100 ÷ 550

 


Napětí a kmitočet

 

 Rozsah, chyba měření  0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
 Rozsah, chyba měření  0,00 ÷ 499,9 Hz      ± (0,2 % z MH + 1 D)*

 


Napětí - monitor napětí na svorkách

 

 Rozsah, chyba měření  10 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*

 


AC TRMS proud a unikající proud pomocí proudových kleští A 1018

 

 Rozsah [mA]  0,0 ÷ 99,9     100 ÷ 999     1,00 A ÷ 19,99 A
 Chyba měření  ± (5% z MH + 5 D)*   (I  < 100 mA)
 ± (3% z MH + 3 D)*   (I = 100 ÷ 999 mA)
 ± 3% z MH*   (I > 1 A)

 


AC/DC TRMS proud pomocí proudových kleští A 1391

 

 Rozsah [A]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 299,9
 Chyba měření  ± (3% z MH + 3 D)*   (I  < 2 A)
 ± 3%*   (I = 2 ÷ 39,9 A)
 ± (3% z MH + 5 D)*   (I > 40 A)

 


Výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení, harmonické složky

 

 Výkon (P, S, Q)  0,00 W (VA, VAr) ÷ 99,9 kW (kVA, kVAr)
 Účiník  -1,00 ÷ 1,00
 Harmonické složky napětí  0,1 V ÷ 500 V
 Celkové harmonické
 zkreslení THD napětí
 0,1 % ÷ 99,9 %
 Harmonické složky a
 celkové harm. zkreslení
 THD proudu
 0,00 A ÷ 199,9 A

 

 

 

Osvětlení

 

 Rozsah [lux]  0,01 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
 Chyba měření (sonda B)  ± (5% z MH + 2 D)*  (< 20 lux)
 ± 5% z MH*  (≥ 20 lux)
 Chyba měření (sonda C)  ± (10% z MH + 3 D)*  (< 20 lux)
 ± 10% z MH*  (≥ 20 lux)

 

 * MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

 

Lokátor - hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod.

 

 Princip  Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač R10K (Lokátor)
 jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.

 Všeobecně:

 

 Napájení  6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor,
 rozměr AA (IEC LR6)
 Displej  dotykový TFT 480 x 272 px
 Optická i akustická indikace  ano
 Automatické srovnávání výsledků  měření
 s nastavitelnými  mezemi
 ano (lze vypnout)
 Aut. vypínání  ano
 Interní paměť  8 GB
 Připojení k PC  RS 232, USB, Bluetooth
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
 Krytí  IP 40
 Rozměry  230 x 103 x 115 mm
 Hmotnost (bez baterií)  asi 1,35 kg