Metrel Eurotest 61557 Euro set - Tester elektrických instalací a hromosvodů

Revizní přístroj MI 2086 Eurotest 61557 EU je špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 33 2000-6...

Cena s DPH
Prodej skončil
Kategorie: Multifunkční revizní přístroje
Kód: 61557EU
Záruka: 2 Roky
Výrobce: Metrel

Metrel Eurotest 61557 Euro set - Tester elektrických instalací a hromosvodů

Revizní přístroj MI 2086 Eurotest 61557 EU je špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 33 2000-6. Verze Euro Set má oproti verzi Standard Set rozšířené příslušenství v rozsahu dodávky. Vlastní přístroj jako takový je stejný. Eurotest má české menu. Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.

Pozor !! Výroba přístroje skončila. Nahrazen přístroji MI 3102 BT

Funkce přístroje:

Měření přechodových odporů, vodivé spojení

Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních vodičů. Lze nastavit meze pro min. hodnotu přechodového odporu.

Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. Eurotest 61557 v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem < 7 mA.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit čtyřvodičovou metodou, čtyřvodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodu nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond. Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Měření izolačních odporů

Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Je možné nastavit mez pro min. hodnotu izolačního odporu.

Test proudových chráničů

Lze testovat proudové chrániče (dále jen FI) typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI.

Eurotest 61557 má navíc speciální funkci pro měření  zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI. Toto měření je prováděno po dobu několika desítek sekund; během této doby přístroj naměří velké množství údajů, které jsou následně zpracovány, vyhodnoceny a výsledkem celého procesu je zobrazený změřený odpor. Tento postup zaručuje velmi dobrou opakovatelnost a použitelnost změřené hodnoty!

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu

Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a samozřejmě i zkratový proud. Dále měří dotykové napětí při zkratovém proudu.

Při měření skutečné impedance je brán v úvahu fázový posuv mezi napětím a proudem, tj. vliv indukčního odporu vinutí transformátorů, motorů apod. V důsledku toho je výsledek měření přesnější, stabilnější a lépe vypovídá o skutečných poměrech v měřeném obvodu. 

Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci poruchové smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Odpor smyčky N-PE a zkratový proud

Sled fází 

Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Proud pomocí kleští a špičkový proud

Přístroj měří skutečnou efektivní hodnotu proudu a dále špičkovou hodnotu proudu (např. rozběhový proud motoru).

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Lokátor

Slouží k určování proudových okruhů, vyhledávání pojistek apod. Jako vysílač slouží Eurotest 61557, jako přijímač bezdotyková sonda "Lokátor".

Výkon, energie

Lze měřit jednofázový výkon (W, VA, VAr, cos φ) a energii (nastavitelný časový interval 1 minuta až 25 hodin).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči

Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Harmonická analýza napětí a proudu

Měří celkové harmonické zkreslení THD a zobrazuje liché harmonické až do 21. harmonické!

Měření osvětlení

Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC

Do paměti Eurotestu 61557 lze uložit až 1000 výsledků měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink, který je v češtině. Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a přenést ji do Eurotestu 61557. Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Grafická funkce HELP

Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Rozsah dodávky:

 • Přístroj MI 2086 ST Eurotest 61557
 • Plug commander (pro měření v síťových zásuvkách bez potřeby "třetí" ruky)
 • Univerzální měřicí kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek
 • Vodič pro připojení sondy (umožňuje připojení pomocné sondy při měření dotykového napětí)
 • Klešťový přístroj pro měření malých proudů A 1018 je univerzální pro veškerá měření proudů včetně unikajících; slouží také jako přijímací kleště při měření zemních odporů
 • Krokosvorka, 1 ks
 • Měřicí hrot, 2 ks
 • Kabel RS 232 pro propojení s počítačem
 • PC software EuroLink Pro pro Windows 2000/XP/Vista/7
 • Brašna na přístroj
 • Řemen, 2 ks
 • Návod k používání
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal